حوزه های فعالیت

Des21

طراحی و مهندسی


طراحی قطعات ، تجهیزات صنعتی ، مهندسی معکوس ، مهندسی مجدد ، بومی‌سازی ، طراحی ماشین آلات و خطوط تولید

Mak2

ساخت و تولید


ساخت، نصب و راه‌اندازی قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و بهره مندی از واحد تحقیق و توسعه جهت ساخت موارد درخواستی

Gtic22

کنترل کیفیت


کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ، بازرسی ، نمونه‌برداری ، آزمایش ، مستند سازی ، کنترل استاندارد‌ها و ارزیابی منابع و ...

Adv2

تامین و تدارک کالا


واحد بازرگانی شرکت همزمان با واحد های طراحی و مهندسی و ساخت و تولید ،تامین کالاهای مورد نیاز را بر عهده دارد

پروژه ها

برخی از نمونه کارهای ما